Bluetooth Headset BH 607 - Håndtering af to opkald

background image

Håndtering af to opkald

Mobilenheden skal understøtte
Bluetooth Hands-Free Profile 1.5 og
have banke på-funktionen aktiveret
for at kunne håndtere to opkald på
en gang. Bank på-funktion er en
netværkstjeneste, og den er
tilgængelig, når headsettet kun
er tilsluttet én enhed.

Tryk på besvar/afslut-tasten for
at besvare eller afslutte det
aktive opkald.

Tryk på besvar/afslut-tasten, og hold
den nede i ca. to sekunder for at

background image

DANSK

besvare et opkald, der banker på,
og sætte det aktive opkald
i venteposition.

Tryk på besvar/afslut-tasten for at
afslutte et aktivt opkald og gøre
opkaldet i venteposition aktivt.

Tryk på besvar/afslut-tasten, og hold
den nede i ca. to sekunder for at skifte
mellem det aktive opkald og det
opkald, der banker på.