Bluetooth Headset BH 607 - Justering af lydstyrken

background image

Justering af lydstyrken

Headsettet justerer automatisk
lydstyrken afhængigt af omgivende
støj. Skub lydstyrketasten op eller ned
for at justere lydstyrken manuelt. Skub
tasten, og hold den nede for at justere
lydstyrken hurtigt.

Den valgte lydstyrke gemmes for
enheden, som aktuelt bruges sammen
med headsettet.

background image

DANSK