Bluetooth Headset BH 607 - Sletning af indstillinger eller nulstilling

background image

Sletning af indstillinger eller
nulstilling

Ryd alle indstillingerne for headsettet
(herunder indstillinger, som du har
defineret med programmet Nokia
Accessory Setup) ved at slukke
headsettet og holde tænd/sluk-tasten

og besvar/afslut-tasten inde samtidig
i ca. 8 sekunder. Headsettet bipper to
gange, og indikatoren blinker skiftevis
rødt og grønt. Når indstillingerne er
slettet, går headsettet i tilstanden for
oprettelse af binding.

Hvis headsettet holder op med at
virke, selvom det er opladet, og du vil
nulstille det, skal du slutte det til en
oplader, mens du holder tænd/sluk-
tasten nede.