Bluetooth Headset BH 607 - Trådløs Bluetooth-teknologi

background image

Trådløs Bluetooth-teknologi

Trådløs Bluetooth-teknologi giver dig
mulighed for at tilslutte kompatible
enheder uden kabler. Det kræves ikke,

at der er fri luftlinje mellem
headsettet og den anden enhed, men
enhedernes indbyrdes afstand må
højst være 10 meter. Forbindelsen kan
dog blive udsat for interferens pga.
hindringer, f.eks. vægge, eller fra
andre elektroniske enheder.

Headsettet er kompatibelt med
Bluetooth-specifikationen 2.1 + EDR,
der understøtter Headset Profile 1.1
og Hands-Free Profile 1.5. Kontakt
producenterne af andre enheder for
at få at vide, om de er kompatible
med denne enhed.