Bluetooth Headset BH 607 - Opladning af batteriet

background image

Opladning af batteriet

Læs ”Oplysninger om batteri og
oplader” grundigt, før batteriet
oplades.

Advarsel! Brug kun opladere,
der er godkendt af Nokia til
brug med denne bestemte

model. Brug af andre typer kan være
farlig og kan medføre, at en eventuel
godkendelse eller garanti bortfalder. Hvis
der anvendes ikke-godkendte opladere,
kan der opstå risiko for brand, eksplosion,
lækage eller andre farer.

Når du fjerner netledningen fra
tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke
i ledningen.

1. Sæt opladeren i en stikkontakt

i væggen.

2. Tilslut ladekablet til opladerstikket.

Den røde indikator lyser under
opladning.

Det kan tage op til en time at

oplade batteriet helt. Opladning
med en AC-15-oplader i
15 minutter giver op til 5 timers
taletid.

3. Når batteriet er fuldt opladet,

lyser den grønne indikator. Tag
opladerstikket ud af headsettet og
derefter ud af stikkontakten.

Det fuldt opladte batteri har strøm
til op til 7 timers taletid eller op til
160 timers standbytid.

Tryk på tænd/sluk-tasten, når
headsettet er tilsluttet en mobilenhed,
for at kontrollere opladningsniveauet,
når headsettet ikke er tilsluttet en
oplader. Hvis indikatoren lyser grønt,
er opladningsniveauet tilstrækkeligt.
Hvis indikatoren lyser gult, skal
batteriet snart oplades.

background image

DANSK

Hvis indikatoren lyser rødt, skal
batteriet oplades.

Headsettet bipper hvert 5. minut,
og den røde indikator blinker, når
batteriet er ved at løbe tør for strøm.