Bluetooth Headset BH 607 - Sådan tændes og slukkes headsettet

background image

Sådan tændes og slukkes
headsettet

Hold tænd/sluk-tasten nede i ca. to
sekunder for at tænde headsettet.
Headsettet bipper, og den grønne
indikator blinker langsomt, når
headsettet forsøger at oprette
forbindelse til en eller to af de senest
tilsluttede enheder. Når headsettet er
tilsluttet mindst en enhed, og det er
klar til brug, blinker den blå indikator
langsomt. Hvis headsettet ikke har
forbindelse til en enhed, går det
automatisk i tilstanden for oprettelse
af binding.

Hold tænd/sluk-tasten nede i ca. to
sekunder for at slukke headsettet.
Headsettet bipper, og den røde

indikator lyser kortvarigt. Hvis
headsettet ikke tilsluttes en enhed
inden for ca. 30 minutter, slukkes
det automatisk.