Bluetooth Headset BH 607 - HF-laitteen liittäminen pariksi ja yhteyden muodostaminen

background image

HF-laitteen liittäminen pariksi
ja yhteyden muodostaminen

Ennen kuin voit käyttää HF-laitetta,
sinun on liitettävä HF-laite
yhteensopivan laitteen pariksi
ja muodostettava yhteys
laitteiden välille.

Voit liittää HF-laitteen enintään
kahdeksan laitteen pariksi, mutta voit
muodostaa yhteyden vain kahteen
laitteeseen kerrallaan.

1. Varmista, että langattomaan

laitteeseen on kytketty virta ja että
HF-laitteesta on katkaistu virta.

2. Jos HF-laitetta ei ole aiemmin

liitetty toisen laitteen pariksi, kytke

background image

SUOMI

HF-laitteeseen virta. HF-laite
siirtyy pariliitostilaan ja sininen
merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.

Jos HF-laite on liitetty aiemmin

toisen laitteen pariksi, varmista,
että HF-laitteesta on katkaistu
virta, ja pidä virtanäppäintä
painettuna noin viiden sekunnin
ajan, kunnes sininen merkkivalo
alkaa vilkkua nopeasti.

3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön

laitteessa noin kolmen minuutin
kuluessa ja aseta puhelin etsimään
Bluetooth-laitteita. Lisätietoja on
langattoman laitteen
käyttöoppaassa.

4. Valitse HF-laite löytyneiden

laitteiden luettelosta.

5. Anna tarvittaessa salasana 0000,

jotta laite voi liittää HF-laitteen
parikseen ja muodostaa siihen
yhteyden.

Joissakin laitteissa yhteys on

muodostettava erikseen pariksi
liittämisen jälkeen.

Kun HF-laitteen ja vähintään yhden
laitteen välille on muodostettu yhteys
ja HF-laite on käyttövalmis, sininen
merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Jos haluat muodostaa HF-laitteesta
manuaalisesti yhteyden yhteen tai
kahteen laitteeseen, joihin yhteys on
viimeksi muodostettu, pidä vastaus-/
lopetusnäppäintä painettuna noin
kahden sekunnin ajan (kun laitteita ei
ole kytkettyinä) tai muodosta yhteys
haluamasi laitteen Bluetooth-
valikosta. Jos HF-laitteesta on
muodostettu yhteys laitteeseen ja
haluat muodostaa yhteyden toiseen
laitteeseen, muodosta yhteys laitteen
Bluetooth-valikosta.

Laitteen asetukset voi ehkä määrittää
niin, että HF-laite muodostaa siihen
yhteyden automaattisesti. Voit ottaa

background image

SUOMI

tämän ominaisuuden käyttöön
Nokia-laitteessa muuttamalla

laitepariasetuksia Bluetooth-
valikossa.