Bluetooth Headset BH 607 - Asetusten nollaaminen tai laitteen palauttaminen alkutilaan

background image

Asetusten nollaaminen tai
laitteen palauttaminen
alkutilaan

Jos haluat tyhjentää kaikki
HF-laitteen asetukset (myös Nokia
Accessory Setup Application -
sovelluksella määritetyt asetukset),
katkaise HF-laitteesta virta ja pidä
virtanäppäintä ja vastaus-/
lopetusnäppäintä painettuina
samanaikaisesti noin kahdeksan

background image

SUOMI

sekunnin ajan. HF-laitteesta kuuluu
kaksi äänimerkkiä, ja punainen ja
vihreä merkkivalo vilkkuvat
vuorotellen. Kun asetukset on
tyhjennetty, HF-laite siirtyy
pariliitostilaan.

Jos HF-laite lakkaa toimimasta, vaikka
sen akku on ladattu, palauta HF-laite
alkutilaansa kytkemällä se laturiin ja

pitämällä samalla virtanäppäintä
painettuna.