Bluetooth Headset BH 607 - Kahden puhelun hallinta

background image

Kahden puhelun hallinta

Kahden puhelun samanaikainen
hallinta edellyttää, että langaton laite
tukee Bluetooth Hands-Free Profile
1.5 -profiilia ja että koputuspalvelu on
käytössä laitteessa. Koputuspalvelu on
verkkopalvelu, joka on käytettävissä,
kun HF-laitteesta on muodostettu
yhteys vain yhteen laitteeseen.

Voit vastata odottavaan puheluun ja
lopettaa käynnissä olevan puhelun
painamalla vastaus-/
lopetusnäppäintä.

Voit vastata odottavaan puheluun ja
asettaa käynnissä olevan puhelun
pitoon pitämällä vastaus-/
lopetusnäppäintä painettuna noin
kahden sekunnin ajan.

Voit lopettaa käynnissä olevan
puhelun ja siirtyä puhumaan
odottavaa puhelua painamalla
vastaus-/lopetusnäppäintä.

Voit siirtyä käynnissä olevan puhelun
ja pidossa olevan puhelun välillä
pitämällä vastaus-/lopetusnäppäintä
painettuna noin kahden
sekunnin ajan.