Bluetooth Headset BH 607 - Vianmääritys

background image

Vianmääritys

Jos yhteyden muodostaminen
HF-laitteen ja yhteensopivan laitteen
välille ei onnistu, varmista, että
HF-laitteen akku on ladattu, HF-
laitteeseen on kytketty virta ja HF-
laite on liitetty laitteen pariksi.