Bluetooth Headset BH 607 - De batterij opladen

background image

De batterij opladen

Lees ’Informatie over de batterij en
de lader’ aandachtig door voordat
u de batterij gaat opladen.

Waarschuwing: gebruik
alleen laders die door Nokia
zijn goedgekeurd voor

gebruik met dit specifieke model.
Het gebruik van alle andere typen kan de
goedkeuring of garantie doen vervallen
en kan gevaarlijk zijn. Het gebruik van
niet-goedgekeurde lader brengt het
risico met zich mee van brand, explosie
of ander gevaar.

Als u de stekker van een toebehoren uit
het stopcontact verwijdert, moet u aan
de stekker trekken, niet aan het snoer.

1. Sluit de lader aan op een

stopcontact.

2. Sluit de kabel van de lader aan

op de connector van de lader.

background image

NEDERLANDS

Het rode indicatorlampje brandt
tijdens het opladen.

Het kan 1 uur duren voordat de

batterij volledig is opgeladen.
Wanneer de batterij 15 minuten
wordt opgeladen met de
AC-15-lader levert dat 5 uur
gesprekstijd op.

3. Zodra de batterij volledig is

opgeladen, gaat het groene
indicatorlampje branden. Koppel
de lader los van de hoofdtelefoon
en trek vervolgens de stekker van
de lader uit het stopcontact.

Een volledig opgeladen batterij biedt
maximaal 7 uur gesprekstijd of
maximaal 160 uur standby-tijd.

Als u wilt controleren of de batterij is
opgeladen wanneer de hoofdtelefoon
niet is aangesloten op een lader, drukt
u op de aan/uit-toets terwijl de
hoofdtelefoon is aangesloten op een
mobiel apparaat. Als het groene

indicatorlampje brandt, is de
hoofdtelefoon voldoende opgeladen.
Als het lampje geel is, moet u niet te
lang wachten met het opladen van de
batterij. Als het rode lampje brandt,
moet u de batterij opladen.

Als de batterij bijna leeg is, hoort
u elke 5 minuten een pieptoon en
knippert het rode indicatorlampje.