Bluetooth Headset BH 607 - De hoofdtelefoon in- of uitschakelen

background image

De hoofdtelefoon in- of
uitschakelen

U schakelt de hoofdtelefoon in door
de aan/uit-toets ongeveer 2 seconden
ingedrukt te houden. Er klinkt een
pieptoon en het groene
indicatorlampje knippert langzaam,
terwijl de hoofdtelefoon verbinding
probeert te maken met een of twee
apparaten waarmee het laatst een
verbinding tot stand is gebracht.
Zodra de hoofdtelefoon is verbonden
met minstens één apparaat en klaar is
voor gebruik, knippert het blauwe

background image

NEDERLANDS

indicatorlampje langzaam. Als de
hoofdtelefoon niet aan een apparaat
is gekoppeld, wordt deze automatisch
in de koppelmodus gezet.

U schakelt de hoofdtelefoon uit door
de aan/uit-toets ongeveer 2 seconden
ingedrukt te houden. Er klinkt een
pieptoon en het rode indicatorlampje
gaat kort aan. Als de hoofdtelefoon
niet binnen ongeveer 30 minuten met
een apparaat wordt verbonden, wordt
de hoofdtelefoon automatisch
uitgeschakeld.