Bluetooth Headset BH 607 - De hoofdtelefoon koppelen aanen verbinden met een anderapparaat

background image

De hoofdtelefoon koppelen
aan en verbinden met een
ander apparaat

Voordat u de hoofdtelefoon kunt
gebruiken, moet u deze eerst aan een
compatibel apparaat koppelen en
ermee verbinden.

U kunt de hoofdtelefoon koppelen
aan maximaal acht apparaten, maar
u kunt met slechts maximaal twee

apparaten tegelijk een
verbinding maken.

1. Zorg ervoor dat uw mobiele

apparaat is ingeschakeld en de
hoofdtelefoon is uitgeschakeld.

2. Als de hoofdtelefoon nog niet

eerder aan een apparaat is
gekoppeld, schakelt u de
hoofdtelefoon in. De hoofdtelefoon
wordt in de koppelmodus gezet en
het blauwe indicatorlampje begint
snel te knipperen.

Als de hoofdtelefoon al eerder aan

een apparaat is gekoppeld,
controleert u of de hoofdtelefoon
is uitgeschakeld en houdt u de aan/
uit-toets ongeveer 5 seconden
lang ingedrukt tot blauwe
indicatorlampje snel begint te
knipperen.

3. Activeer binnen ongeveer

3 minuten de Bluetooth-functie op
uw apparaat en laat de telefoon

background image

NEDERLANDS

naar Bluetooth-apparaten zoeken.
Zie voor nadere details de
gebruikershandleiding van uw
mobiele apparaat.

4. Selecteer de hoofdtelefoon in de

lijst met gevonden apparaten.

5. Voer indien nodig de toegangscode

0000 in om de hoofdtelefoon te
koppelen aan en verbinden met
uw apparaat.

Bij sommige apparaten moet

u mogelijk apart verbinding maken
nadat de koppeling tot stand
is gebracht.

Zodra de hoofdtelefoon is verbonden
met minstens één apparaat en klaar is
voor gebruik, knippert het blauwe
indicatorlampje langzaam.

Als u de hoofdtelefoon handmatig wil
verbinden met een of twee van de
laatst gebruikte apparaten, houdt u de
toets voor beantwoorden/beëindigen
ongeveer 2 seconden lang ingedrukt

(zonder dat er apparaten zijn
verbonden) of brengt u de verbinding
tot stand in het Bluetooth-menu van
het gewenste apparaat. Als u een
apparaat met de hoofdtelefoon hebt
verbonden en u wilt een tweede
apparaat verbinden, maakt u de
verbinding in het Bluetooth-menu
van het apparaat.

Mogelijk kunt u op uw apparaat
instellen dat er automatisch
verbinding moet worden gemaakt met
de hoofdtelefoon. Om deze functie in
te schakelen op een Nokia-apparaat,
wijzigt u de instellingen voor
gekoppelde apparaten in het
Bluetooth-menu.

background image

NEDERLANDS