Bluetooth Headset BH 607 - Bellen

background image

Bellen

U kunt bellen door uw mobiele
telefoon te gebruiken zoals u gewend
bent, terwijl de hoofdtelefoon met
de telefoon is verbonden.

Om het laatst gebelde nummer
opnieuw te bellen (als uw mobiele
apparaat deze functie ondersteunt
met een hoofdtelefoon) terwijl er geen
oproep actief is, drukt u tweemaal op
de toets voor beantwoorden/
beëindigen.

Om spraakgestuurd nummers te
kiezen (als uw mobiele apparaat deze
functie ondersteunt met de
hoofdtelefoon) terwijl er geen

oproep actief is, houdt u de toets voor
beantwoorden/beëindigen ongeveer
2 seconden ingedrukt. Verder gaat
u te werk zoals is beschreven in de
handleiding van uw mobiele apparaat.

U beantwoordt of beëindigt een
oproep door op de toets voor
beantwoorden/beëindigen te drukken.
Om een oproep te weigeren, drukt
u tweemaal op deze toets.

Als u de microfoon wilt uit- of
inschakelen tijdens een gesprek,
drukt u op de volumetoets. Er klinkt
een pieptoon en het desbetreffende
pictogram wordt weergegeven op
uw apparaat (als het apparaat dit
ondersteunt).

Om tijdens een gesprek heen en weer
te schakelen tussen de hoofdtelefoon
en een compatibel verbonden
apparaat, houdt u de toets voor
beantwoorden/beëindigen ongeveer
twee seconden lang ingedrukt.

background image

NEDERLANDS