Bluetooth Headset BH 607 - Het volume aanpassen

background image

Het volume aanpassen

Het volume op de hoofdtelefoon
wordt automatisch aangepast aan het
omgevingsgeluid. U kunt het volume
handmatig aanpassen door de
volumetoets omhoog of omlaag te
schuiven. Als u het volume snel wilt

background image

NEDERLANDS

regelen, schuift u de toets en houdt
u deze vast.

Het geselecteerde volumeniveau
wordt opgeslagen voor het apparaat
dat u momenteel bij de hoofdtelefoon
gebruikt.