Bluetooth Headset BH 607 - Instellingen wissen of de beginwaarden weer instellen

background image

Instellingen wissen of de
beginwaarden weer instellen

Als u alle instellingen van de
hoofdtelefoon wilt wissen (inclusief
de instellingen die u hebt gedefinieerd
met de Nokia-toepassing Inst.
access.), schakelt u de hoofdtelefoon

background image

NEDERLANDS

uit en houdt u de aan/uit-toets en de
toets voor beantwoorden/beëindigen
ongeveer 8 seconden lang tegelijk
ingedrukt. Er klinkt tweemaal een
pieptoon en de rode en groene
indicatorlampjes lichten beurtelings
op. Zodra de instellingen zijn gewist,
wordt de hoofdtelefoon in de
koppelmodus gezet.

Als u de hoofdtelefoon weer op de
beginwaarden wilt instellen als deze
niet meer functioneert terwijl de

batterij voldoende is opgeladen,
sluit u de hoofdtelefoon aan op
de lader terwijl u de aan/uit-toets
ingedrukt houdt.