Bluetooth Headset BH 607 - Lampjes in- of uitschakelen

background image

Lampjes in- of uitschakelen

Standaard zijn de indicatorlampjes
in alle situaties zichtbaar. Als u de
lampjes in sommige gevallen wilt
uitschakelen (tijdens een gesprek
bijvoorbeeld, of wanneer de headset is
verbonden met een mobiele telefoon),
houdt u de toets voor beantwoorden/
beëindigen ingedrukt en schuift u de
volumetoets omlaag en houdt deze
ongeveer 5 seconden lang vast terwijl
de headset is verbonden met een
apparaat. Het gele indicatorlampje
knippert eenmaal.

background image

NEDERLANDS

Als u de lampjes weer wilt
inschakelen, houdt u de toets voor
beantwoorden/beëindigen ingedrukt
en schuift u de volumetoets omhoog
en houdt deze ongeveer 5 seconden
lang vast. Het groene indicatorlampje
knippert eenmaal.