Bluetooth Headset BH 607 - Problemen oplossen

background image

Problemen oplossen

Als u de hoofdtelefoon niet kunt
verbinden met een compatibel
apparaat, controleert u of de
hoofdtelefoon voldoende is
opgeladen, is ingeschakeld en is
gekoppeld aan het apparaat.