Bluetooth Headset BH 607 - Twee gesprekken tegelijk

background image

Twee gesprekken tegelijk

Als u twee gesprekken tegelijk wilt
voeren, moet uw mobiele apparaat
Bluetooth Hands-Free Profile 1.5
ondersteunen en moet de
wachtfunctie op het apparaat zijn
geactiveerd. De wachtfunctie is een
netwerkservice die beschikbaar is
wanneer de hoofdtelefoon met
slechts één apparaat is verbonden.

Als u een oproep wilt beantwoorden
die in de wacht staat en het actieve
gesprek wilt beëindigen, drukt u op de
toets voor beantwoorden/beëindigen.

Als u een oproep die in de wacht staat
wilt beantwoorden en het actieve
gesprek in de wacht wilt zetten, houdt
u de toets voor beantwoorden/
beëindigen ongeveer 2 seconden
lang ingedrukt.

Als u het actieve gesprek wilt
beëindigen en de andere oproep uit

de wacht wilt halen, drukt u op de
toets voor beantwoorden/beëindigen.

Als u heen en weer wilt schakelen
tussen het actieve gesprek en de
oproep die in de wacht staat, houdt
u de toets voor beantwoorden/
beëindigen ongeveer 2 seconden
lang ingedrukt.