Bluetooth Headset BH 607 - Verbinding met twee apparaten mogelijk maken

background image

Verbinding met twee apparaten
mogelijk maken

U kunt de hoofdtelefoon met twee
apparaten tegelijk verbinden.

Standaard kan de headset slechts met
één apparaat tegelijk verbonden zijn.
Als u wilt instellen dat de headset
met twee apparaten verbinding kan
maken, schakelt u de headset uit,
houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en
schuift u de volumeknop omhoog en
houdt deze ongeveer 5 seconden lang
vast. Het groene indicatorlampje
knippert eenmaal.

Als u wilt instellen dat de headset met
slechts één apparaat verbinding kan

maken, schakelt u de headset uit,
houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en
schuift u de volumeknop omlaag en
houdt deze ongeveer 5 seconden lang
vast. Het gele indicatorlampje
knippert eenmaal.

Als de hoofdtelefoon een verbinding
met twee apparaten tot stand kan
brengen en u de functie voor
terugbellen of spraakgestuurde
nummerkeuze gebruikt, wordt de
oproep gedaan op het apparaat dat
u het laatst hebt gebruikt om een
oproep te doen op een moment dat
de hoofdtelefoon hiermee was
verbonden.