Bluetooth Headset BH 607 - Mijn eigen toets

background image

Mijn eigen toets

De hoofdtelefoon heeft een sneltoets
waarmee u verschillende functies
kunt uitvoeren op een compatibel

background image

NEDERLANDS

Nokia-apparaat met behulp van de
Nokia-toepassing Inst. access.

Met deze toepassing kunt u ook
informatie over de hoofdtelefoon
bekijken en instellingen voor de
hoofdtelefoon definiëren wanneer
deze op uw apparaat is aangesloten.
Lees voor nadere details de
ingebouwde Help van de toepassing.

Als de toepassing nog niet is
geïnstalleerd op uw mobiele apparaat,
kunt u kijken of deze beschikbaar
is voor uw apparaat op de
ondersteuningspagina's van deze
hoofdtelefoon op www.nokia.com/
support of uw lokale Nokia-website.

Als de toepassing niet beschikbaar is
voor uw Nokia-apparaat, kunt u met
de sneltoets de microfoon tijdens een
gesprek uitzetten.