Bluetooth Headset BH 607 - Uw apparaat onderhouden

background image

Uw apparaat onderhouden

Uw apparaat is een product van
toonaangevend ontwerp en
vakmanschap en moet met zorg worden
behandeld. De volgende tips kunnen
u helpen om de garantie te behouden.

• Houd het apparaat droog. Neerslag,

vochtigheid en allerlei soorten
vloeistoffen of vocht kunnen
mineralen bevatten die corrosie
van elektronische schakelingen
veroorzaken. Mocht uw apparaat
toch nat worden, laat het dan
volledig opdrogen.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet

op stoffige, vuile plaatsen.
De bewegende onderdelen en
elektronische onderdelen kunnen
beschadigd raken.

• Bewaar het apparaat niet bij zeer

hoge of lage temperaturen. Hoge
temperaturen kunnen de levensduur
van elektronische apparaten
bekorten, batterijen beschadigen

en bepaalde kunststoffen doen
vervormen of smelten. Wanneer het
apparaat na een lage temperatuur
weer de normale temperatuur krijgt,
kan binnen in het apparaat vocht
ontstaan, waardoor elektronische
schakelingen beschadigd
kunnen raken.

• Probeer niet om het apparaat

te openen.

• Laat het apparaat niet vallen en stoot

of schud niet met het apparaat.
Een ruwe behandeling kan de interne
elektronische schakelingen en fijne
mechaniek beschadigen.

• Gebruik geen agressieve chemicaliën,

oplosmiddelen of sterke
reinigingsmiddelen om het apparaat
schoon te maken. Het oppervlak van
het apparaat mag alleen worden
gereinigd met een zachte, schone,
droge doek.

background image

NEDERLANDS

• Verf het apparaat niet. Verf kan de

bewegende onderdelen van het
apparaat blokkeren en de correcte
werking belemmeren.

Deze tips gelden zowel voor het apparaat
als voor de lader of andere toebehoren.

Recycling
Breng uw gebruikte elektronische
producten, batterijen en
verpakkingsmateriaal altijd terug naar
hiervoor geëigende verzamelpunten.
Op deze manier helpt u het
ongecontroleerd weggooien van afval
tegen te gaan en bevordert u het
hergebruik van materialen. Voor milieu-
informatie en het recyclen van uw Nokia-
producten kijkt u op www.nokia.com/
werecycle of nokia.mobi/werecycle.

Het symbool van de
doorgestreepte container op uw
product, in de documentatie of
op de verpakking wil zeggen dat
alle elektrische en elektronische

producten, batterijen en accu’s na afloop
van de levensduur voor gescheiden

afvalverzameling moeten worden
aangeboden. Dit geldt voor de Europese
Unie. Bied deze producten niet aan bij
het gewone huisvuil. Raadpleeg voor
meer informatie de verklaringen
met betrekking tot het milieu op
www.nokia.com/environment.