Bluetooth Headset BH 607 - Batteri- og laderinformasjon

background image

Batteri- og laderinformasjon

Denne enheten inneholder et internt,
oppladbart batteri som ikke kan fjernes.
Du må ikke prøve å fjerne batteriet fra
enheten, da dette kan skade enheten.

Denne enheten er beregnet for bruk med
strømforsyning fra følgende ladere:
AC-3, AC-4, AC-15 og DC-4.
Modellnummeret til den

background image

NORSK

bestemte laderen kan variere, avhengig
av pluggen. Pluggtypen kan ha følgende
merking: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.
Batteriet kan lades og utlades hundrevis
av ganger, men det vil etterhvert bli
oppbrukt. Bruk bare batteriladere som er
godkjent av Nokia og beregnet for bruk
med denne enheten.

Hvis et batteri brukes for første gang,
eller hvis batteriet ikke har vært brukt
i en lengre periode, kan det være
nødvendig å koble til laderen og deretter
koble den fra og til igjen for å starte
ladingen. Hvis batteriet er fullstendig
utladet, kan det ta noen minutter før
ladeindikatorlampen lyser.

Ta laderen ut av kontakten og enheten
når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri
bør frakobles laderen fordi overlading
kan forkorte batteriets levetid. Hvis et
fullt oppladet batteri ikke brukes, lades
det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet
i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C.
Ekstreme temperaturer reduserer

kapasiteten og levetiden til batteriet.
Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt,
kan det hende at enheten ikke fungerer
i en kortere periode. Batteriytelsen er
spesielt begrenset i temperaturer godt
under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes
for ild. Batteriene må kastes i henhold til
lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der
dette er mulig. Batterier må ikke kastes
sammen med vanlig avfall.

Bruk aldri en lader som er skadet.

Driftstider er kun anslagsvis beregnet.
Den faktiske ytelsen avhenger av mange
faktorer, som blant annet valgte
enhetsinnstillinger, enhetsfunksjoner
som brukes (eller kjøres i bakgrunnen),
batteriets tilstand og temperatur.

background image

NORSK