Bluetooth Headset BH 607 - Samtaler

background image

Samtaler

Når du foretar anrop, bruker du
mobilenheten på vanlig måte mens
headsettet er koblet til den.

Du ringer opp nummeret du ringte
sist (hvis enheten støtter denne
funksjonen sammen med headsettet),
ved å trykke på svar-/avslutt-tasten to
ganger når ingen samtaler er aktive.

Du aktiverer taleoppringing (hvis
enheten støtter denne funksjonen
sammen med headsettet) ved å trykke
og holde inne svar-/avslutt-tasten
i omtrent to sekunder når ingen
samtaler er aktive. Fortsett slik det
blir beskrevet i håndboken til
mobilenheten.

Hvis du vil besvare et anrop eller
avslutte en samtale, trykker du
avslutningstasten. Hvis du ønsker
å avvise et anrop, trykker du tasten
to ganger.

Du skrur mikrofonen av eller på
under en samtale ved å trykke på
volumtasten. Headsettet piper,
og et tilhørende ikon vises på den
kompatible enheten (hvis enheten
støtter dette).

Du flytter en samtale fra headsettet til
en kompatibel enhet ved å trykke og
holde inne svar-/avslutt-tasten
i omtrent to sekunder.