Bluetooth Headset BH 607 - Slå lysene av eller på

background image

Slå lysene av eller på

Som standard lyser indikatorlampene
i alle situasjoner. Hvis du ønsker å slå
av lysene i enkelte situasjoner
(for eksempel under en samtale eller
når headsettet er koblet til en
mobilenhet), trykker du og holder inne
svar-/avslutt-tasten og skyver og
holder nede volumtasten i omtrent
fem sekunder når headsettet er koblet
til enheten. Det gule indikatorlyset
blinker én gang.

Du kan slå lysene på igjen ved å trykke
og holde inne svar-/avslutt-tasten og
skyve og holde oppe volumtasten
i omtrent fem sekunder. Det grønne
indikatorlyset blinker én gang.