Bluetooth Headset BH 607 - Tillate tilkobling til to enheter

background image

Tillate tilkobling til to enheter

Headsettet kan være tilkoblet to
enheter samtidig.

Headsettet kan som standard kun
kobles til én enhet samtidig. Du angir
om headsettet skal kunne kobles til
to enheter ved å slå av headsettet og
trykke og holde inne av-/på-tasten
og skyve og holde oppe volumtasten
i omtrent fem sekunder. Det grønne
indikatorlyset blinker én gang.

Du angir om headsettet skal kunne
kobles til bare én enhet ved å slå av
headsettet og trykke og holde inne
av-/på-tasten og skyve og holde nede
volumtasten i omtrent fem sekunder.
Det gule indikatorlyset blinker
én gang.

background image

NORSK

Hvis headsettet kan kobles til to
enheter samtidig og du bruker
gjentatt oppringing eller
taleoppringing, foretas anropet på
enheten du brukte til å ringe sist
headsettet var koblet til den.