Bluetooth Headset BH 607 - Innledning

background image

Innledning

Med Nokia Bluetooth-headset
BH-607 kan du ringe og besvare
samtaler med handsfree-funksjon
sammen med en kompatibel
mobilenhet. Headsettet er utstyrt
med vindstøyreduksjon og
støykansellering, som gjør det
lettere å håndtere anrop i støyende
omgivelser.

Les brukerhåndboken nøye før du
bruker headsettet. Les også
brukerhåndboken for enheten hvor
du kobler til headsettet.

Produktet kan inneholde små deler.
Oppbevar delene utilgjengelig for små
barn.

Merk: Overflaten på denne
enheten inneholder ikke

nikkel i metallovertrekket. Overflaten på
denne enheten inneholder rustfritt stål.