Bluetooth Headset BH 607 - Hantera två samtal

background image

Hantera två samtal

Om du vill hantera två samtal
samtidigt måste den mobila enheten
ha stöd för Bluetooth Handsfree-profil
1.5 och samtal väntar måste vara
aktiverat på enheten. Samtal väntar
är en nätverkstjänst som är tillgänglig
när headsetet är anslutet till endast
en enhet.

Du svarar på ett väntande samtal och
avslutar det aktiva samtalet genom
att trycka på knappen svara/avsluta.

background image

SVENSKA

Om du vill svara på ett väntande
samtal och parkera det aktiva
samtalet håller du knappen svara/
avsluta intryckt i cirka 2 sekunder.

Om du vill avsluta det aktiva samtalet
och aktivera det parkerade samtalet
trycker du på knappen svara/avsluta.

Om du vill växla mellan det aktiva
samtalet och det parkerade samtalet
håller du knappen svara/avsluta
intryckt i cirka 2 sekunder.