Bluetooth Headset BH 607 - Justera volymen

background image

Justera volymen

Volymen för headsetet justeras
automatiskt utifrån omgivningens
brus. Om du vill justera volymen
manuellt drar du upp eller ned
volymknappen. Om du vill justera
volymen snabbt drar du och håller
ned knappen.

Den valda volymnivån sparas för
enheten som du använder
med headsetet.

background image

SVENSKA