Bluetooth Headset BH 607 - Sätta på och stänga avindikatorerna

background image

Sätta på och stänga
av indikatorerna

Som standard visas alla
indikatorlampor i alla situationer.
Om du vill stänga av
indikatorlamporna i vissa situationer
(t.ex. under ett samtal eller när
headsetet är anslutet till en enhet)
håller du knappen svara/avsluta
nedtryckt och skjut och håll ned
volymknappen i ca 5 sekunder när
headsetet är anslutet till en enhet.

Den gula indikatorlampan blinkar
en gång.

Tryck och håll ned knappen svara/
avsluta och skjut och håll ned
volymknappen i ca 5 sekunder för
att aktivera ljuset igen. Den gröna
indikatorlampan blinkar en gång.