Bluetooth Headset BH 607 - Samtal

background image

Samtal

Använd den mobila enheten som
vanligt om du vill ringa ett samtal
när headsetet är anslutet till enheten.

Om du vill ringa upp det senast
uppringda numret igen (om den
mobila enheten har stöd för den här
funktionen med headsetet) trycker du
två gånger på knappen svara/avsluta
i passningsläge.

Aktivera röstuppringning (om den
mobila enheten har stöd för den här
funktionen med headsetet) genom
att hålla ned knappen svara/avsluta
i 2 sekunder i passningsläge. Fortsätt
enligt anvisningarna i den mobila
enhetens användarhandbok.

Om du vill besvara eller avsluta
ett samtal trycker du på knappen
svara/avsluta. Om du vill avvisa ett
samtal trycker du två gånger på
samma knapp.

Om du vill stänga av eller sätta på
mikrofonen under ett samtal trycker
du på volymknappen. Headsetet
piper och en ikon visas på enheten
(om det stöds av enheten).

Om du vill växla ett samtal mellan
headsetet och en kompatibel ansluten
enhet håller du knappen svara/avsluta
intryckt i cirka 2 sekunder.