Bluetooth Headset BH 607 - Tillåt anslutning till två enheter

background image

Tillåt anslutning till två enheter

Du kan ha ett headset anslutet till
två enheter samtidigt.

Headsetet kan som standard bara
anslutas till en enhet i taget. Om du
vill att headsetet ska kunna anslutas
till två enheter stänger du av
headsetet och håller strömbrytaren
nedtryckt och skjuter och håller ned
volymknappen i cirka 5 sekunder.
Den gröna indikatorlampan
blinkar en gång.

Om du vill att headsetet ska kunna
anslutas till endast en enhet stänger
du av headsetet och håller

background image

SVENSKA

strömbrytaren nedtryckt och skjuter
och håller ned volymknappen i cirka
5 sekunder. Den gula indikatorlampan
blinkar en gång.

Om headsetet kan ansluta till två
enheter samtidigt och du använder
återuppringning eller röstuppringning
görs samtalet på den enhet som du
senast använde för att ringa ett
samtal när headsetet var anslutet
till den.