Bluetooth Headset BH 607 - Information om batteri och laddare

background image

Information om batteri och laddare

Enheten har ett inbyggt, laddningsbart
batteri som inte kan tas bort. Försök inte
ta bort batteriet från enheten eftersom

det kan medföra att enheten skadas.
Denna enhet är avsedd att användas med
ström från följande laddare: AC-3, AC-4,

background image

SVENSKA

AC-15 och DC-4. De exakta
modellnumren på laddarna kan variera
beroende på vad de har för kontakt.
Kontaktvarianten identifieras genom en
av följande: E, EB, X, AR, U, A,C, K eller
UB. Batteriet kan laddas och laddas ur
hundratals gånger, men så småningom
har det tjänat ut. Ladda endast
batterierna med laddare som är
godkända av Nokia och avsedda för
enheten.

Om ett batteri används för första gången
eller om batteriet inte har använts på
länge kan det vara nödvändigt att
ansluta laddaren och sedan koppla ur och
återkoppla den för att starta laddningen.
Om batteriet är helt urladdat kan det
ta några minuter innan
laddningsindikatorn visas.

Koppla bort laddaren från eluttaget och
enheten när den inte används. Lämna
inte ett fulladdat batteri i laddaren
eftersom överladdning kan förkorta
batteriets livslängd. Ett fulladdat

batteri som inte används laddas så
småningom ur.

Försök alltid förvara batteriet mellan
15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F).
Vid extrema temperaturer minskar
batteriets kapacitet och livslängden
förkortas. En enhet med för varmt eller
kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.
Batteriernas prestanda är särskilt
begränsade i temperaturer långt
under 0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld
eftersom de riskerar att explodera.
Ta till vara på batterierna enligt lokala
bestämmelser. Lämna dem om möjligt
för återvinning. Kasta dem inte
i hushållsavfallet.

Använd aldrig en skadad laddare.

Drifttider är endast uppskattningar.
Den verkliga tal- och passningstiden
beror på många faktorer, t.ex. valda
enhetsinställningar, vilka av enhetens
funktioner som används (eller körs
i bakgrunden), batteriets skick samt
omgivningstemperatur.

background image

SVENSKA