Bluetooth Headset BH 607 - Min egen knapp

background image

Min egen knapp

Headsetet har en snabbknapp som du
kan ställa in med hjälp av programmet
Tillbehörsinst. för att utföra olika
funktioner på en kompatibel Nokia.

Med det programmet kan du också
visa headsetinformation och definiera
headsetinställningar när headsetet är
anslutet till enheten. Mer information
finns i programmets inbyggda hjälp.

background image

SVENSKA

Om programmet inte redan är
installerat på den mobila enheten
kontrollerar du om programmet är
tillgängligt för din enhet på
supportsidorna för headsetet på
www.nokia.com/support eller den
lokala Nokia-webbplatsen.

Om programmet inte finns för din
Nokia-enhet kan du använda
snabbknappen för att stänga av
mikrofonen under ett samtal.