Bluetooth Headset BH 607 - Ladda batteriet

background image

Ladda batteriet

Läs noggrant igenom ”Information om
batteri och laddare” innan du laddar
batteriet.

Varning! Använd endast
laddare som Nokia godkänt
för användning med just

denna modell. Om andra tillbehör
kopplas in kan telefonens
typgodkännande och garanti bli ogiltiga,
dessutom kan det innebära fara. Om du
använder en icke godkänd laddare kan
det medföra risk för brand, explosion,
läckage eller andra faror.

När du kopplar ur något tillbehör från
ett vägguttag håller du i kontakten,
aldrig i sladden.

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.

2. Anslut laddarens kabel till

kontakten för laddaren på
headsetet. Den röda indikatorn
lyser under laddning.

Det kan ta upp till 1 timme att

ladda batteriet helt. Om du laddar
batteriet med AC-15 under
15 minuter får du upp till 5 timmar
samtalstid.

3. När batteriet är fulladdat tänds

den gröna indikatorn. Koppla ur
laddaren från headsetet och sedan
från nätuttaget.

När batteriet är fulladdat har det
kapacitet för upp till 7 timmars
samtalstid och upp till 160 timmar
i passningsläge.

Om du vill kontrollera laddningen
när headsetet inte är anslutet till en
laddare trycker du på strömbrytaren
när headsetet är anslutet till en mobil
enhet. Om indikatorlampan är grön är
laddningsnivån tillräcklig. Om lampan

background image

SVENSKA

är gul behöver du ladda batteriet
snart. Om den lyser rött ska du
ladda batteriet.

När batteriet börjar ta slut avger
headsetet en ljudsignal ungefär
var femte minut och den röda
indikatorn blinkar.