Bluetooth Headset BH 607 - Sätta på och stänga av

background image

Sätta på och stänga av

Sätt på headsetet genom att hålla ned
strömbrytaren i ca 2 sekunder.
Headsetet piper och den gröna
indikatorlampan blinkar långsamt
medan headsetet försöker ansluta
till en eller två av de senast anslutna
enheterna. När headsetet är anslutet
till minst en enhet och klart att
använda blinkar den blå
indikatorlampan långsamt.
Om headsetet inte har kopplats till
en enhet aktiveras kopplingsläget
automatiskt.

Om du vill stänga av headsetet håller
du strömbrytaren intryckt i ca

2 sekunder. Headsetet piper och den
röda indikatorlampan lyser en kort
stund. Om headsetet inte ansluts till
en enhet inom ca 30 minuter stängs
det av automatiskt.